De Amsterdam Approach

De transitie naar groene stroom leek in 2015 nog ver weg, maar in 2018 ziet de toekomst er gunstig uit. De problemen van klimaatopwarming zijn erkend, en er wordt op alle fronten naar oplossingen gezocht. Een van de resultaten hiervan is de Amsterdam Approach.

De Amsterdam Approach is al vele malen voorgekomen in de geschiedenis, maar heeft nu een nieuwe jas aan. De Amsterdam Approach is vrij simpel; denk vanuit de doelstelling, niet vanuit de dingen die je al hebt. Neem een doel voor ogen, en werk ernaar toe. Alles wat niet meehelpt aan het proces aan de kant zetten, en een andere manier zoeken.

Een bekend fenomeen dat volgens deze werkwijze tot stand is gekomen is de maanlanding. Niemand wist hoe ruimtereizen mogelijk gemaakt kon worden, maar door ernaar toe te werken zijn er meerdere succesvolle maanlandingen geweest, en zelfs landingen op Mars. De Amsterdam Approach blijkt effectief.

In 2017 werd Amsterdam verkozen tot meest innovatieve stad van Europa, en die trend wordt voortgezet met de Amsterdam Approach. Leiders van alle takken komen samen om te werken aan een schoon Amsterdam, een schone toekomst. Samen hebben ze het voor elkaar gekregen om formele steun te krijgen in de vorm van geld en status. Het doel om Amsterdam koploper te maken in schone energie te 2025 lijkt haalbaarder dan ooit, met dank aan de Amsterdam Approach.

ACM trekt leveringsvergunning EnergieFlex in

Door toewijzing van de rechter verkeert Energieflex momenteel in surseance na het intrekken van de leveringsvergunning. De Autoriteit Consument en Markt heeft daarom besloten daarop de vergunning in te trekken. De energie en gaslevering gaan echter voor bestaande klanten gewoon door aangezien dit wordt gegarandeerd door de netbeheerders. Indien een andere leverancier niet alle klanten kan overnemen worden klanten, als ze toestemming verlenen, dus verdeeld over de rest van de energieleveranciers.

Als u momenteel klant bent van EnergieFlex dan hoeft u niks te doen en zal u binnenkort bericht ontvangen waarin wordt gevraagd of u wilt overgaan naar de nieuwe leverancier of zelf wilt overstappen. De overgangsperiode die is ingesteld door de ACM loopt tot 31 oktober en tot deze dag hoeft u zelf niks te ondernemen.

EnergieFlex wijt de problemen aan de concurrentie en de dure energieprijzen. Het bedrijf wilde de kosten niet geheel doorberekenen aan de klant. Dit is echter niet de eerste keer dat een energieleverancier niet aan zijn verplichtingen kan doen, zo ging in 2012 Orro Energy failliet.

Groene Waterstof is de Toekomst

2015: tekenden 195 landen het klimaatakkoord van Parijs. In dit akkoord worden de wereldwijde doelstellingen voor de CO2-uitstoot vastgelegd. Nederland is een van de 195 landen die het akkoord ondertekent. Groene energie is noodzakelijk om deze doelstelling te bereiken, en groene waterstof is daar een belangrijk element in.

Waterstof (H­2) is een gas of vloeistof met een hoog energieniveau. Dat wil zeggen, als waterstof verbrand wordt, komt er veel energie vrij in de vorm van warmte. Bij het verbranden van waterstof kom alleen water vrij, geen andere uitlaatgassen. Hierdoor is het een ideale stof om energie uit op te wekken. Waterstof kan makkelijk en goedkoop geproduceerd worden, en de energie die erin wordt gestopt, komt bij de verbranding ook allemaal weer vrij. Deze eigenschappen maken waterstof ideaal voor het opslaan van energie. Waterstof is groene waterstof als alle gebruikte energie van een duurzame bron (windmolen, zonnepanelen) komt. Let op, waterstof wordt momenteel alleen als energieopslag gebruikt, maar niet als primaire bron.

Nu groene energie kan concurreren met traditionele energie, is waterstof aantrekkelijker dan ooit. De hoeveelheid groene stroom die opgewekt wordt in Nederland verschilt per seizoen en per regio daarom is het belangrijk om overschotten efficiënt op te kunnen slaan en te vervoeren. Het huidige aardgas netwerk in Nederland is zeer uitgebreid, en kan met wat aanpassingen gebruikt worden om waterstof te transporteren, het is tenslotte ook een gas!

Nederland zou een van de koplopers kunnen zijn in groene waterstof, als de overheid de ontwikkeling steunt met subsidies. Het is al eens eerder gedaan, kijk maar naar de windmolenparken die binnenkort gebouwd gaan worden. Het uiteindelijke idee is dat bedrijven zelf gaan investeren in groene waterstof, zodra de markt wat gegroeid is, en die groei kan gestimuleerd worden door middel van subsidies.

Kortom, groene waterstof is een belangrijk onderdeel van de omschakeling naar groene energie. Het verhelpt een merendeel van de problemen van groene energie, zonder enige grote nadelen. De markt is nog groeiende, maar met initiatieven zoals de Waterstof Coalitie van Greenpeace is een opmars onvermijdelijk. Groene waterstof is een grote stap naar een groene toekomst.